Instytucje wspierające dzieci i rodziny

 

Rzecznik Praw Dziecka   http://www.brpd.gov.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje   http://fdn.pl/

Fundacja FAStryga
dla opiekunów i specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektum Płodowego Zespołu Alkoholowego

NSLT – „Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży” 

POZNAŃ

Informator miejski http://www.poznan.pl/mim/edziecko/

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
Klub Dobrych Rodziców i Klub dla Rodzin Zastępczych
ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań
Telefon: 61 86 73 561

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
(pomoc dla dzieci w wieku 0 – 5 lat)
Ul. Prusa 14/7, 61-819 Poznań

Fundacja Dziecko w Centrum
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org, telefon:  +48 662 006 298

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Ul. Garbary 97/2, 61-757 Poznań
tel./fax 61 855 22 78, e-mail: sekretariat@kopd.poznan.pl

Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Św. Szczepana 7a, Poznań 61-465
tel. 618 325 373, 665 333 968

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka
(
diagnoza i terapia SI, diagnoza FAS)
Poznań-Smochowice, ul.Oliwska 14
tel. 600494975, email:gpcentrumdziecka@gmail.com

Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodziezy ‚Klub”
ul. Sienkiewicza 11, 60-816 Poznań
Telefon: 61 843 33 98

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”
os. Stare Żegrze 79 lok. 21, 61-249 Poznań
Telefon: 61 872 23 35, 503 131 666

Towarzystwo Przywracania Rodziny (Pro Familia)
ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań
Telefon: 061 834 10 42, 61 834 11 53

 

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

  1.  Poznań, ul. Litewska 8, 61 841 79 67
  2.  Poznań, ul. Świt 47/49, 61 861 60 80
  3.  Poznań, ul. Opolska 58, 61 832 53 47
  4.  Poznań, os. Piastowskie 81, 61 877 39 61
  5.  Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. 149, 61 832 29 61
  6.  Poznań, ul. Przyjaźni 134, 61 865 87 94
  7. NSZOZ Termedica, os. Bolesława Chrobrego 101, 61 822 56 03 ul. Powstańców Wielkpolskich 8 A, Tel. 61 855 28 33

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298, 61-469 Poznań,
61 832-33-87, fax 61 832-38-51

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
ul. Trybunalska 17, 60 – 325 Poznań
tel. 61 865 82 60

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Sierakowska 23, 60-367 Poznań
tel. 61 852-85-58 fax 61 661 97 25

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań
61 847-30-39

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań
61 823-44-31

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
ul. Nowowiejskiego 29, 61-733 Poznań
61 852-20-62

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298, 61-469 Poznań
61 832-26-22

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7
ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań
tel/fax 61 872-10-50

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
os. Rusa 56/D1, 61-245 Poznań
61 874-95-78