przydatne linki

Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w Poznaniu (powiat grodzki):

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”

fanpage na facebooku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie http://www.mopr.poznan.pl/

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

 

Informacje o urlopach macierzyńskich dla rodziców zastępczych i adopcyjnych   http://www.rodzicielski.gov.pl/rodzice-adopcyjni

 

NGO

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej http://www.koalicja.org/

Fundacja Przyjaciółka http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/

Fundacja Robinson (wsparcie w usamodzielnianiu)  http://www.fundacjarobinson.org.pl/

Fundacja Archon + http://www.rodzinawpotrzebie.org/

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom  (działalność w Warszawie)

 Towarzystwo Nasz Dom

 Fundacja Przyjaciele Martynki

 

Linki do stron i blogów rodzin zastępczych (za zgodą autorów):

Pogotowie Rodzinne http://www.dompoddobrymaniolempoznan.pl/

Rodzina specjalistyczna  http://www.watahap.pl/

 

 Fora internetowe:

http://adopcja.phorum.pl/index.php