Terapeutyczna moc relacji z opiekunem

Rodzice i opiekunowie nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, ale w przypadku wielu dziecięcych problemów, to oni mogą być najlepszymi terapeutami dla swoich podopiecznych. To dorosły powinien być pierwszym gościem w gabinecie psychologa, by zauważyć i wykorzystać swoje zasoby w kontakcie z dzieckiem, które zmaga się z trudnościami emocjonalnymi.

Jak pisze dalej Chris Taylor w książce Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży „To w intensywnych kontaktach towarzyszących zażyłej więzi wyrażane i przetwarzane są informacje o emocjach. Dziecko buduje swoje poczucie bezpieczeństwa, uczy się samoregulacji i rozwija inteligencję emocjonalną w relacji z wrażliwą osobą, która jest autonomiczna i stabilna psychicznie”.

_terapię otacza pewna mistyczna aura, przez co nie docenia się wartości pracy opiekunów, którzy bardzo dobrze znają dziecko i mogą mu ofiarować niczym nieograniczone czas i przestrzeń [...]_